Wij zijn ingeschreven in het stichtingenregister van de

Kamer van Koophandel: 41051156

Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting. Hiervoor hebben wij van de belastingdienst een ANBI-status verkregen.
RSIN/fiscaalnummer ANBI: 816066607

Bestuur:
A.W. Annerieke Dasselaar-Stap (voorzitter)
E.O. Eggo Boer (penningmeester)
J.W. Jan Willem Stap  (secretaris)
A. Anko Siebelink (Algemeen bestuurslid)
R.J. Rinze Reinbergen (Algemeen bestuurslid)
R.R. Ruurd Dasselaar (Algemeen bestuurslid)
H.E. Henk de Koning (Algemeen bestuurslid)

Overige gegevens:

Bankrekeningnummer Stichting Hulp aan Roemenië:   NL34 INGB 0006 2405 82 

Secretariaat : Jan Willem Stap.

Bezoek- en postadres: Terborgseweg 133, 7004 DN Doetinchem.

e-mail: e.boer55@upc.nl      Telefoon nummer: 0314-324326

 

Beleidsplan:

Beleidsplan HAR Doetinchem

Jaarverslagen:

 

Standaardformulier-publicatieplicht-2021
Jaarverslag HAR 2020
Jaarverslag HAR 2019
Jaarverslag HAR 2018
Jaarverslag HAR 2017
Jaarverslag HAR 2016
Jaarverslag HAR 2015
Jaarverslag HAR 2014
Jaarverslag HAR 2013

Update voor het laatst op 25-06-2023.