De Stichting bestaat uit een bestuur, gevormd door een aantal vrijwilligers die dit belangeloos en geheel in eigen tijd doen.

We werken nauw samen met onze contactpersonen in Roemenie, Mevrouw Mechteld Gollnick (Stiftung Hilfe für Kinder in Timisoara) en Dhr. Gusti Iuga.

Mevrouw Gollnick, van huis uit Duitse, woont al zo’n 30 jaar in Timisoara. Voor haar werkzaamheden onder de minst bedeelden is zij benoemd tot ereburgeres van Timisoara. Zij heeft goede contacten bij diverse instanties en werkt nauw samen met o.a. de plaatselijke sociale dienst , de kinderbescherming en de vertegenwoordigers van de plaatselijke kerk(en).
Onze steun aan de diverse projecten gaat uitsluitend via en op advies van mw. Gollnick. Zij geeft aan waar eventueel hulp nodig is en houdt de vinger aan de pols om er zeker van te zijn de hulp in de vorm van geld of in natura goed besteed wordt. Per kwartaal verantwoordt zij ons waarvoor zij ons deel van de hulp heeft besteed. Even een greep uit de werkzaamheden/projecten in het verleden en heden:

  • Hulp aan kindertehuizen. Huiswerkondersteuning, leermiddelen, handwerkprojecten, voorbereiding op zelfstandig wonen en het zoeken van werk na ontslag uit het tehuis ( 18+) .
  • Kinderopvang van kinderen die normaal de school niet bezoeken. Verplicht schoolbezoek, daarna in opvangtehuis middagmaaltijd, hulp bij huiswerk en bijbrengen van sociale vaardigheden : tandenpoetsen, handenwassen etc.
  • Ondersteuning van families die buiten de reguliere sociale ondersteuning vallen. Vaak één-ouder gezinnen die niet in de gemeentelijke administratie zijn opgenomen en dus voor de diverse sociale diensten ‘niet bestaan’.
  • Leerprojecten voor analfabeten , kinderen en volwassenen.
  • Ad hoc hulp, bv een rolstoel, een paar krukken , administratieve / juridische ondersteuning , hulpgoederen in de vorm van kleding, schoeisel, voeding, medicijnen etc.

De Stichting maakt gebruik van vrijwilligers die helpen met de inzameling, opslag en verspreiding van de hulpgoederen. Gemiddeld twee keer per jaar verzorgen we een transport, waarvoor de Firma Hoftijzer uit Lochem een grote trailer beschikbaar stelt.

We hanteren een anti-strijkstok beleid. Dit betekent dat alle giften rechtstreeks ten goede komen aan onze projecten in Roemenie. Alle reis- en verblijfkosten van bestuur en vrijwilligers zijn voor eigen rekening.