Tijdens onze activiteiten in Roemenië in de afgelopen 20 jaar stuitten wij in de diverse tehuizen op de slechte tandverzorging van de weeskinderen.

In ons hulpprogramma hebben we daarom een tandverzorgingsproject gestart voor drie kindertehuizen met het doel de kinderen een redelijke tandverzorging te bezorgen.

De volgende tehuizen hebben wij opgenomen in ons programma:

  1. Kindertehuis in Gavojdia.
  2. Psychiatrisch kindertehuis in Lugoj.
  3. Kindertehuis in Recas.

Project Gavojdia:   (gerealiseerd)

In 2006 werd door de Stichting Hulp aan Roemenië, met o.a. hulp van tandarts Dasselaar uit Doetinchem en Bert Krol een complete tandartspraktijk geinstalleerd in een kindertehuis in Gavojdia . In dit tehuis verblijven ongeveer 60 kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar.

Tot nu toe worden hier zowel de kinderen van het tehuis als kinderen uit het
dorp zelf periodiek behandeld. Ook de tandverzorging van de bewoners van een psychiatrisch ziekenhuis in dit dorp wordt hier verzorgd.

Het equipement werd indertijd verkregen van een
tandartsenpraktijk uit Ulft , aangevuld met gebruikte onderdelen die via dehandel zijn gekocht.

Samen in de stoel bij tandarts Dasselaar in Gavoidia

Gezond gebit !!

Project Lugoj:

Lugoj is een stad in het Zuid-westen van Roemenie met ongeveer 46.000 inwoners.

Aan de rand van de stad is een Kindertehuis gesitueerd waar geestelijk gehandicapte kinderen en jong volwassenen zijn ondergebracht alsmede dagopvang voor kinderen met dezelfde handicap uit de omgeving.

In het tehuis wonen 50 kinderen en in de volwassen afdeling ongeveer 70 jong volwassenen.

Verder wordt voor ongeveer 70 kinderen dagopvang geregeld.

In maart 2012 hebben we in dit tehuis een tandartsstoel met verrijdbare behandel-unit geplaatst, afkomstig uit een tandartspraktijk in Doetinchem.

Het geheel functioneert alleen moet het project nog worden afgerond met het verzorgen van het instrumentarium..

Project Groot-Recas:

Ongeveer 40 km ten oosten van de stad Timisoara in het zuidwesten van Roemenië ligt het dorp Recas.

In dit dorp Recas is een kindertehuis gevestigd voor licht geestelijk gehandicapte kinderen van 4 tot in principe 18 jaar.

Echter sommige kinderen van 18 jaar zijn nog niet zelfstandig genoeg om te worden ontslagen uit het tehuis en kunnen eventueel blijven tot hun 23e jaar.

Er wonen in dit tehuis op dit moment 84 kinderen.

Tevens is een vleugel ingericht voor speciaal onderwijs voor deze kinderen en voor slecht lerende kinderen uit de omgeving die deze school bezoeken.

Voor beide groepen kinderen geldt dat praktisch geen preventief gebitsonderhoud gepleegd wordt.

Ook voor dit kindertehuis is het de bedoeling een tandartsstoel te installeren voor de tandverzorging van de kinderen in dit tehuis en de kinderen van de dagopvang.

Verder is het de bedoeling om met de betreffende tandarts een contract af te sluiten waarin wordt geregeld dat ook de mensen uit het dorp gebruik kunnen maken van deze faciliteit.

Voor dit project zoeken wij nog een complete inrichting