Warmwater voor kinderen door samenwerking. 

De Stichting  Warmte voor de kinderen en de Stichting Hulp aan Roemenië Doetinchem  werken op dit moment samen aan een project in Timisoara.

Het betreft de installatie van een warmwatervoorziening op zonne-energie in een kindertehuis en in een kinderopvangtehuis.

Het kindertehuis OTNIËL.

In dit kindertehuis verblijven 13 kinderen en dit tehuis is verder een middelpunt van sociale hulpverlening in een van de achterstandswijken van Timisoara.

Het kinderopvangtehuis For Help.

Kinderopvang en crisisopvang.

Hier worden dagelijks 25 á30 kinderen na schooltijd opgevangen.

Deze kinderen uit kansarme families zwierven langs de straat en gingen niet naar school.

Binnen het project kinderopvang kunnen deze kinderen hulp krijgen in de vorm van hulp bij huiswerk, middagmaaltijd ,leren van sociale vaardigheden,  aanvulling op kleding en schoeisel , sport en spel , maar alleen als ze dagelijks de school bezoeken.

 

Voor deze tehuizen is de warmwatervoorziening op zonne-energie een flinke besparing op de krappe begroting van deze instellingen.

Op voorspraak van onze coördinatrice te plaats, mw. Gollnick , hebben wij besloten deze twee tehuizen te voorzien van een warwatervoorziening op zonne-energie.

De onderdelen werden betaald door de Stichting Warmte voorde Kinderen , de installatie wordt uitgevoerd door medewerkers van de Stichting Hulp aan Roemenië , in samenwerking met de plaatselijke  Stiftung Hilfe für Kinder van Mw. Gollnick.

Het transport van het materiaal werd gratis verzorgd in het kader van het samenwerkingsverband  Achterhoek-Balkan  door de Fa. Hoftijzer uit Lochem, die 2 x per jaar een gratis transport aanbied.

Op 4 juni starten de installatie werkzaamheden  o.a. gesponsord door Fa. GEAS.

 

Kindertehuis  Otniël Deel van de kinderen van For Help

 

Een uitgebreid verslag volgt